Ce sunt serviciile ecosistemelor?

În structura ecosistemelor, oamenii și natura au o dependență unul de celălalt într-un ciclu ecosistemic. Dacă unul dintre ei este deranjat, ciclul va fi dezechilibrat. Atunci, care sunt serviciile furnizate de ecosistem și ce se înțelege prin servicii ecosistemice?

În materialul anterior, s-a explicat că ecosistemele sunt unități funcționale naturale în care ființele vii interacționează între ele și cu mediul fizic înconjurător. Interacțiunea dintre viețuitoarele din același habitat poate crea un sistem stabil.

Între timp, definiția serviciului ecosistemului în sine reprezintă beneficiile ecosistemelor pentru oameni și natură. Acest lucru poate fi interpretat ca beneficiile pe care oamenii le obțin din existența unui ecosistem.

Practic, beneficiile obținute pot fi sub formă de profituri care pot fi calculate sau care nu pot fi calculate direct. Există 4 categorii de servicii ecosistemice care beneficiază oamenii, și anume:

  • Servicii de furnizare

Acesta este un rezultat direct obținut din ecosistem. Aceasta poate fi sub formă de alimente, materii prime, apă dulce, resurse genetice și surse de medicamente.

(Citiți și: Componente ale ecosistemului pe baza naturii și funcțiilor lor)

  • Serviciu de reglementare

Aceasta se ocupă cu reglarea proceselor din ecosistem. Aceasta poate fi sub formă de sechestrare a carbonului, control al dezastrelor, purificare a apei, prevenirea eroziunii și menținerea fertilității solului, control biologic și polenizarea culturilor.

  • Servicii culturale (servicii culturale)

Serviciul cultural se ocupă de beneficiile nemateriale obținute din ecosistem. Unul dintre exemple este recreerea, valoarea estetică, valoarea spirituală, religia și etica.

  • Servicii de asistență (serviciu de asistență)

Acestea sunt serviciile necesare pentru a genera toate celelalte servicii ecosistemice. Cum ar fi asigurarea habitatului, productivitatea primară și ciclul nutrienților.

Aceste servicii ecosistemice sunt esențiale în viața umană. Unde există trei câmpuri care pot fi generate de acesta, și anume în ceea ce privește economia, mediul și estetica.

Un exemplu este ecosistemul forestier. Unde, pădurile oferă aer proaspăt sau oxigen, apă curată, reținere a apei, prevenirea inundațiilor și așa mai departe.

Postări recente