Corpul legislativ și îndatoririle sale

În sistemul guvernamental din lume, există trei instituții de stat care sunt legate între ele, dar care au atribuțiile și funcțiile lor. Cele trei instituții sunt legislativ, executiv și judiciar. Unde, cei trei sunt instituții de stat care pot sprijini conducerea guvernului în funcție de funcțiile și îndatoririle lor.

Auzim adesea diverse știri despre instituțiile care locuiesc în clădirea din complexul parlamentar, inclusiv Consiliul Reprezentativ al Poporului (DPR), Adunarea Consultativă a Poporului (MPR) și Consiliul Reprezentativ Regional (DPD). Da, toate trei sunt organe legislative. Atunci, ce se înțelege prin instituție legislativă, care sunt atribuțiile și funcțiile sale?

Corpul legislativ sau parlamentul este o instituție care reprezintă toți oamenii în elaborarea legilor și participă la supravegherea punerii în aplicare a legilor existente de către organul executiv. Fiecare membru al corpului legislativ este ales prin alegeri generale (alegeri) și este ales direct de către popor.

Adunarea Consultativă a Poporului (MPR)

Înainte de modificările Constituției din 1945, MPR era cea mai înaltă instituție din lume. Cu toate acestea, după ce s-a făcut modificarea, MPR nu mai era cea mai înaltă instituție, astfel încât avea o poziție egală cu alte instituții de stat. MPR este format din membri ai DPR și DPD care au fost aleși în alegeri cu un mandat de 5 ani. În îndeplinirea funcțiilor sale, MPR are mai multe sarcini, inclusiv:

  • Modificați și promovați legea fundamentală
  • Inaugurați președintele și vicepreședintele
  • Demiterea președintelui și vicepreședintelui în conformitate cu mandatul prevăzut în Constituție

Camera Reprezentanților (DPR)

Prezența RPD este o dovadă că Negara World este o țară democratică, deoarece membrii RPD RI sunt aleși de popor prin alegeri la fiecare 5 ani. RPD are o poziție la nivel central, în timp ce cei de la nivel provincial se numesc RPDD, iar la nivel de district sunt denumite Regency DPRD.

(Citiți și: Funcțiile și autoritățile Corporației de Asigurare a Depozitelor (LPS))

Fiind unul dintre organismele legislative care își propune să acomodeze și să canalizeze aspirațiile și interesele oamenilor, există mai multe sarcini și funcții care trebuie îndeplinite în mod corespunzător, și anume:

  • Solicitând guvernului informații cu privire la politicile guvernamentale care sunt importante și vor avea un impact uriaș asupra întregii comunități mondiale
  • Desfășurarea unei investigații cu privire la o politică guvernamentală suspectată de a contrazice legea
  • Oferiți opinii cu privire la politicile interne care cauzează evenimente extraordinare și contribuie la soluții pentru rezolvarea acestor probleme

Consiliul regional reprezentativ (DPD)

DPD este o structură legislativă în lume care este formată din reprezentanți din provincii care au fost aleși în timpul alegerilor. Numărul membrilor DPD este 1/3 din numărul membrilor DPR, iar calitatea de membru al DPD va fi inaugurată de președinte.

Sarcinile DPD au fost reglementate în articolul 22 D din Constituția din 1945, care are legătură cu chestiuni de autonomie regională, relația dintre regiune și centru, resursele naturale din zonă și resursele economice. Sarcina este realizată de următoarele activități:

  • Participă la elaborarea legilor legate de autonomia regională și relațiile regionale cu centrul
  • Supravegherea punerii în aplicare a legilor legate de autonomia regională

Postări recente