Masa atomică a unui element

Atomii sunt particule minuscule care alcătuiesc toată materia din univers. Tot ceea ce este în jurul nostru este alcătuit din acești atomi. Au dimensiuni foarte mici și nu pot fi văzute, nici măcar la microscopul optic. Elemente precum heliul și hidrogenul sunt, de asemenea, alcătuite din atomi. Acești atomi au mase atomice diferite.

Masa atomică a unui element arată masa unui atom din acel element. Unitatea este numită și masa atomică. O unitate de masă atomică este echivalentă cu a douăsprezecea parte din masa unui atom de carbon-12.

În secolul al XIX-lea, oamenii de știință au adoptat metoda comparativă de găsire a masei atomice a unui element. Inițial, un șaisprezece din masa atomică a oxigenului natural a fost luat ca unitate. Unele dintre considerațiile lor sunt că oxigenul reacționează cu mai multe elemente și formează compuși. În plus, unitatea care folosește masa atomică de oxigen dă masa majorității elementelor ca număr întreg.

(Citește și: Modele Atom, ce ești?)

Dar în 1961, Uniunea Internațională de Chimie Pură și Aplicată (IUPAC) a acceptat utilizarea izotopului de carbon cu numărul de masă 12 ca standard pentru măsurarea masei atomice a unui element. Carbonul cu numărul de masă 12 se mai numește și C-12. O doisprezecime din masa atomică a izotopului C-12 reprezintă o unitate de masă și se numește o unitate de masă atomică reprezentată de u. Mai jos sunt masele atomice ale mai multor elemente.

masă atomicămasa atomică2

Postări recente