Natura, structura și modul în care funcționează enzimele

Enzimele sunt proteine ​​sau molecule pe bază de proteine ​​care accelerează reacțiile chimice din corpul organismelor. Rolul său este de a cataliza reacțiile chimice. Unde acest lucru înseamnă că enzima încurajează schimbarea unui set de reactanți sau substraturi în anumite produse. Proprietățile enzimelor variază, de asemenea. În ceea ce privește rolul său specific în natură, de exemplu, fiecare tip de enzimă este capabil să fie doar un catalizator pentru un tip de reacție chimică. Un exemplu este enzima protează care descompune proteinele și nu poate descompune proteinele sau carbohidrații.

O altă proprietate enzimatică este sensibilă la temperatură. Aici enzima funcționează cel mai bine la temperatura optimă, care este de 37 grade celsius. În al treilea rând, enzimele sunt, de asemenea, sensibile la modificările pH-ului. Unele enzime funcționează cel mai bine la pH-uri scăzute, dar există și enzime care sunt optime la pH-uri ridicate.

Principalul constituent al enzimelor este proteina. De asemenea, enzimele funcționează înainte și înapoi și împreună în reacțiile la prepararea și descompunerea unei substanțe. Ultima caracteristică a enzimei este un catalizator. Ca catalizatori, enzimele accelerează reacțiile chimice prin scăderea energiei de activare. Energia de activare este energia minimă necesară pentru declanșarea unei reacții chimice.

Structura enzimatică

Enzimele sunt proteine ​​care sunt pliate în forme 3D complexe. Fiecare enzimă are o formă specifică sau o canelură în structura 3D care leagă substratul. Forma completă a enzimelor se numește haloenzime. Haloenzimele constau din două componente, și anume apoenzime și grupuri protetice.

(Citește și: Cunoașterea enzimelor și tipurile lor)

Apoenzimele sau componentele proteice sunt partea activă a enzimei. Apoenzimele sunt locurile în care substratul se atașează și reacționează. Între timp, grupurile protetice sau componentele neproteice sunt compuse din cofactori și coenzime.

Cofactorii constau din substanțe anorganice, cum ar fi K, Zn, Fe, Co și altele. În schimb, coenzimele sunt substanțe organice neproteice, cum ar fi Coenzima A, NADP, NAD și altele. O anumită acțiune enzimatică necesită atât cofactori, cât și coenzime.

Cum funcționează enzimele

Enzimele și substraturile vor forma un complex substrat-enzimă înainte de a produce un produs. Substraturile sunt substanțe care funcționează ca enzime, în timp ce produsele sunt substanțe care se obțin la sfârșitul unei reacții chimice. Funcționarea enzimelor este împărțită în două, și anume blocarea și cheia (încuietoare și cheie), precum și compatibilitatea cu inducție (potrivire indusă).

Conform teoriei blocării și a cheii, enzimele au o latură activă care este goală. Situl activ este locul în care se atașează substratul, astfel încât enzima să poată funcționa. Când substratul ocupă locul activ al enzimei, enzima devine un complex enzimatic. Situl activ al enzimei are o formă specifică și inflexibilă. Din această cauză, numai anumite forme de substrat pot adera la enzime.

Între timp, ipoteza adecvării inducției susține că partea activă a enzimei este flexibilă. Situl activ al enzimei se poate modifica în funcție de forma substratului atașat la aceasta.

Postări recente